Mäntsälä, Sääksjärvi

Mäntsälään, Sääksjärvelle on suunnitteilla kiviaineksen ottoalue. Ottoalue sijoittuu Mäntsälä-Porvoo tien varteen, Palin Granitin louhimon viereen.

Maa-ainesten ottohakemus on jätetty Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle 2011.

Uudenmaan ELY-Keskuksen 5.4 2012 tekemän päätöksen mukaisesti alueelle ei tarvitse tehdä erillistä ympäristövaikutusten arviointia eli YVA:a.

Ympäristölupahakemus jätetään kevään 2012 aikana. Lupaa haetaan 10 vuoden ajalle.

Kiviainesta otettaisiin alueelta n.1,7 milj.m3.

 

Comments are closed.