Mikkeli, Härkölä

Mikkeliin, Härkölän alueelle, on suunnitteilla kiviaineksen ottoalue.

Maa-ainesten ottohakemus on tällä hetkellä Mikkelin kaupungilla käsiteltävänä. Ympäristölupahakemus on samoin Mikkelin ympäristötoimella käsiteltävänä. Lupapäätös asiasta toivotaan saatavan vielä tämän kevään aikana.

Aloitamme kiviainesmyynnin noutomyyntinä Härkölän ottoalueella välittömästi lupien saatua lainvoiman!


Comments are closed.