Mikkeli, Kääriälä Hulkonvuori

Mikkeliin, Kääriälän Hulkonvuoren alueelle on suunnitteilla kiviaineksen ottoalue. Maa-ainesten ottohakemus on jätetty Mikkelin kaupungin käsiteltäväksi.

Ympäristölupahakemus on myös jätetty ympäristötoimelle käsiteltäväksi.

Alue on merkitty maakuntakaavaan kiviainesten ottoalueeksi jonka johdosta alueelle haetaan lupaa ottotoiminnalle 20 vuoden ajalle.

Kiviainesta otettaisiin alueelta n. 1,8 milj.m3, ottoalueen koko on noin 10 ha.

 

Comments are closed.